Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY SŁONECZNIK
w Lublinie

Nowe godziny otwarcia biura:

W środy w godz. 15:30 – 19.00

W soboty w godz. 10.00 – 15.00

Ważne informacje (PDF)
Bieżące informacje
Regulamin wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren Ogrodu | czytaj więcej.. Zmiany opłat działkowych 2022 | czytaj więcej..
Zarząd ROD "Słonecznik" informuje o zmianach w opłatach w roku 2022.

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej, Zarząd ROD Słonecznik poddał głosowaniu w dniu 13.05.2022.r na Konferencji Delegatów uchwałę odnośnie opłat ogrodowych. Uchwała została zatwierdzona. Tym samym składowe opłaty rocznej kształtują się następująco:

Opłata dzierżawna: 60 gr / m2 działki (bez zmian)
Opłata wodna: 5 gr / m2 działki (beż zmian)
Opłata za utylizację odpadów: 50 gr / m2 działki (zwiększona o 5 gr)
Składka członkowska: 6 zł (bez zmian)

W sumie dawać to będzie opłatę roczną w wysokości 115 gr / m2 + 6 zł składki członkowskiej

Termin dokonywania wpłat do 30.06.2022 r

Wpłat należy dokonać przelewem na konto bankowe o numerze: 47 1240 2500 1111 0000 3764 1937 (Bank PEKAO) Z tytułem: Dzierżawa 2022, działka nr ... (nr działki)

W przypadku dokonywania wpłat za energię, wymagany tytuł wpłaty: Energia, działka nr … (nr działki)
Odłownia dla dzików | czytaj więcej..
W dniu 09-04-2022 na sektorze 2 ROD „Słonecznik” w Lublinie została umieszczona odłownia na dziki. Prosimy o zachowanie ostrożności i kontakt w przypadku pojawienia się dzików w odłowni. Telefon podany jest na tabliczce informacyjnej umieszczonej obok odłowni.
Zarząd ROD
Selektywna zbiórka odpadów w ROD | czytaj więcej.. Zarząd ROD "Słonecznik" | czytaj więcej..

Skład Zarządu ROD "Słonecznik":

Prezes Zarządu - wakat (do czasu zebrania wyborczego)

Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-prawnych - Pani Katarzyna Dywańska

Sekretarz - Pan Marek Szewczyk

Członek Zarządu - Pani Anna Tomczyk
Członek Zarządu - Pan Michał Kasprzak
Członek Zarządu - Pan Eugeniusz Belina
Członek Zarządu - Pan Zdzisław Grzywaczewski
Członek Zarządu - Pan Sebastian Marciniak

Zmiany ustawy "śmieciowej" | czytaj więcej.. Mapy z numeracją działek | czytaj więcej..
W zakładce kontakt znajdują się mapki poszczególnych ogrodów z zaznaczoną numeracją, oraz wolnymi działkami.
Plany mogą służyć jedynie jako pomoc w szukaniu właściwych numerów. Nie należy wzorować się nimi w innych przypadkach (wymiary, odległości).