Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY SŁONECZNIK
w Lublinie

Ważne informacje (PDF)
Bieżące informacje
Zmiany opłat działkowych 2020 | czytaj więcej..
Zarząd ROD "Słonecznik" informuje o zmianach w opłatach w roku 2020.

W wyniku podjętej uchwały na Konferencji Delegatów ROD Słonecznik przyjęto poniższe składowe opłaty rocznej :

Opłata dzierżawna: 50 gr / m2 działki
Opłata wodna: 5 gr / m2 działki
Opłata za utylizację odpadów: 20 gr / m2 działki
Składka członkowska: 6 zł

W sumie dawać to będzie opłatę roczną w wysokości 75 gr / m2 + 6 zł składki członkowskiej

Wskazane kwoty podyktowane są nowymi przepisami, które ROD zobowiązany jest respektować: Podstawy prawne

Termin dokonywania wpłat do 30.06.2020 r.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe o numerze: 47 1240 2500 1111 0000 3764 1937 (Bank PEKAO) Z tytułem: opłata za użytkowanie działki nr ... (nr działki)
Selektywna zbiórka odpadów w ROD | czytaj więcej.. Nowy Zarząd ROD "Słonecznik" | czytaj więcej..

W dniu 29.05.2019 ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Feliks Wojewoda

Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-prawnych - Pani Katarzyna Dywańska

Wiceprezes Zarządu ds. technicznych - Pan Rafał Cichocki

Sekretarz - Pan Marek Szewczyk

Skarbnik - Pani Agnieszka Toruń

Członek Zarządu - Pan Michał Kasprzak

Członek Zarządu - Pan Eugeniusz Belina

Członek Zarządu - Pan Łukasz Marczuk

Członek Zarządu - Pan Sebastian Marciniak

Zmiany ustawy "śmieciowej" | czytaj więcej.. Mapy z numeracją działek | czytaj więcej..
W zakładce kontakt znajdują się mapki poszczególnych ogrodów z zaznaczoną numeracją, oraz wolnymi działkami.
Plany mogą służyć jedynie jako pomoc w szukaniu właściwych numerów. Nie należy wzorować się nimi w innych przypadkach (wymiary, odległości).