Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY SŁONECZNIK
w Lublinie

Ważne informacje (PDF)
Bieżące informacje
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców | czytaj więcej.. Zmiany opłat działkowych 2021 | czytaj więcej..
Zarząd ROD "Słonecznik" informuje o zmianach w opłatach w roku 2021.

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej, Zarząd ROD Słonecznik poddał głosowaniu w dniu 25.08.2021r na Konferencji Delegatów uchwałę odnośnie podwyższenia opłat ogrodowych. Uchwała została zatwierdzona. Tym samym składowe opłaty rocznej kształtują się następująco:

Opłata dzierżawna: 60 gr / m2 działki
Opłata wodna: 5 gr / m2 działki
Opłata za utylizację odpadów: 45 gr / m2 działki
Składka członkowska: 6 zł

W sumie dawać to będzie opłatę roczną w wysokości 110 gr / m2 + 6 zł składki członkowskiej

Termin dokonywania wpłat uzupełniających wydłuża się do 30.06.2022 r

Wpłat należy dokonać przelewem na konto bankowe o numerze: 47 1240 2500 1111 0000 3764 1937 (Bank PEKAO) Z tytułem: Dzierżawa 2021, działka nr ... (nr działki)

W przypadku dokonywania wpłat za energię, wymagany tytuł wpłaty : Energia, działka nr … (nr działki)
Selektywna zbiórka odpadów w ROD | czytaj więcej.. Nowy Zarząd ROD "Słonecznik" | czytaj więcej..

W dniu 29.05.2019 ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Feliks Wojewoda

Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-prawnych - Pani Katarzyna Dywańska

Wiceprezes Zarządu ds. technicznych - Pan Rafał Cichocki

Sekretarz - Pan Marek Szewczyk

Skarbnik - Pani Agnieszka Toruń

Członek Zarządu - Pan Michał Kasprzak

Członek Zarządu - Pan Eugeniusz Belina

Członek Zarządu - Pan Łukasz Marczuk

Członek Zarządu - Pan Sebastian Marciniak

Zmiany ustawy "śmieciowej" | czytaj więcej.. Mapy z numeracją działek | czytaj więcej..
W zakładce kontakt znajdują się mapki poszczególnych ogrodów z zaznaczoną numeracją, oraz wolnymi działkami.
Plany mogą służyć jedynie jako pomoc w szukaniu właściwych numerów. Nie należy wzorować się nimi w innych przypadkach (wymiary, odległości).