Polski Związek Działkowców
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY SŁONECZNIK
w Lublinie

Ważne informacje (PDF)
Ogłoszenia
Selektywna zbiórka odpadów w ROD | czytaj więcej.. Nowy Zarząd ROD "Słonecznik" | czytaj więcej..

W dniu 29.05.2019 ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu - Pan Feliks Wojewoda

Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-prawnych - Pani Katarzyna Dywańska

Wiceprezes Zarządu ds. technicznych - Pan Rafał Cichocki

Sekretarz - Pan Marek Szewczyk

Skarbnik - Pani Agnieszka Toruń

Członek Zarządu - Pan Michał Kasprzak

Członek Zarządu - Pan Eugeniusz Belina

Członek Zarządu - Pan Łukasz Marczuk

Członek Zarządu - Pan Sebastian Marciniak

Zmiany ustawy "śmieciowej" | czytaj więcej.. Opłaty (Internet) | czytaj więcej..
Informujemy, że opłata za działkę w bieżącym roku wynosi 50 gr/m2 + 6 zł składki stałej (od działki) Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe o numerze: 47 1240 2500 1111 0000 3764 1937 (Bank PEKAO) Z tytułem: opłata za użytkowanie działki nr ... (nr działki)
Mapy z numeracją działek | czytaj więcej..
W zakładce kontakt znajdują się mapki poszczególnych ogrodów z zaznaczoną numeracją, oraz wolnymi działkami.
Plany mogą służyć jedynie jako pomoc w szukaniu właściwych numerów. Nie należy wzorować się nimi w innych przypadkach (wymiary, odległości).